När det rinner i knutarna

Avfuktning & Klimatkontroll

Vid fukt och vattenskador kan jag utföra uttorkning av konstruktionen och ta klimatkontrollen utav skadorna på ett sätt som är bransch ledande.Genom tekniken jag använder har det bevisats att jag kan reducera torktiden med 40-50% samtidigt som energikostnaderna minskar med 60-80% . Detta sparar inte bara tid utan även pengar till dej som är i onödigt behov. Denna teknik har även en ljudnivå som ligger runt 38 decibel när traditionell torkning motsvarar runt    55-70 dB.


Fuktmätning

Om du har eller tror att du drabbats av fuktproblem kan du kontakta mig.
Jag utför fuktmätningar i hela hus eller delar utav det som till exempel:  
Tak, Vind, badrum, källare eller grund.Trä som betong.
Att utföra fuktmätningar i tid leder inte bara till mindre kostnader för dig utan även en bättre hälsa för både dig dina kära och din fastighet.

Lufttäthetsmätningar

Vid nyproduktion är det viktigt att låta utföra en provtryckning utav
fastigheten. Detta för att kunna upptäcka de luft/värmeläckage som ibland kan  uppstår i byggnadens klimatskal. Minimerar man luftläckagen höjer man inte bara fastighetens värmekomfort. Det minskar även energiförlusten som på sikt leder till lägre uppvärmningskostnader och risker för fuktskador. Lufttäthetsmätningen utförs med hjälp utav en Blower door.
I uppdraget ingår även en kontroll med värmekamera. 

Luft & Materialprover

Upplever du en påtaglig lukt i fastigheten eller upptäckt en påväxt?
Dessa problem beror oftast på att fastigheten inte mår bra, vilket leder tillbaka till din hälsa och välmående. Om du planerar en renovering utav en äldre byggnad är det klokt att utföra materialprover på bland annat asbest mm.
Jag utför även radonmätningar.

Status & Skadekontroll

Vill du veta status på fastigheten? Låt mig utföra en statusbesiktning och svara på dina frågor. Jag är godkänd besiktningsman via SBR - Byggingenjörerna och har många års erfarenheter utav status och skadebesiktningar i gamla och nya fastigheter. Jag kontrollerar hela fastigheten eller bara delar utav den efter önskemål. Av mig får du en väl utförlig rapport med status på fastigheten samt vid behov även åtgärdsförslag. Står du inför ett husköp? Som köpare har du uppsiktsplikt. Att anlita en godkänd överlåtelsebesiktningsman från SBR får du inte bara kvalité utan även garanti på ett väl utfört arbete.

Drönarinspektion

Genom att utföra en flyginspektion med drönare kan jag på ett snabbt och effektivt vis flyga över en fastighet och låta kontrollera tak och fasader mm. Detta ger inte bara ett större kostnads reducerat tillväga gångsätt utan även bidrar till ett säkrare arbete att utföra uppdraget. Med drönaren får du otroliga bilder på närhåll som annars är omöjliga att fånga. Jag innehar ett Drönarkort enligt nya regler 2021 samt är registrerad operatör hos Transportstyrelsen.

Kontakta MB Kontroll - Fukt & Luft AB

Telefon