När det rinner i knutarna

Avfuktning & Klimatkontroll

Vid fukt och vattenskador kan jag utföra uttorkning utav konstruktionen och ta klimatkontrollen utav skadorna på ett sätt som är branschledande. Genom tekniken jag använder har det bevisats att jag kan reducera torktiden med 40-50% samtidigt som energikostnaderna minskar med 60-80% . Detta sparar inte bara tid utan även pengar till dej som är i onödigt behov. Denna teknik har även en ljudnivå som ligger runt 38 decibel när traditionell torkning motsvarar runt    55-70 dB.

Fuktmätning

Om du har eller tror att du drabbats av fuktproblem kan du kontakta mig.Jag utför alla typer utav fuktmätningar. 
Jag utför fuktmätningar i hela hus eller delar utav det som till exempel:  
Tak, badrum, källare eller grund.
Att utföra fuktmätningar i tid leder inte bara till mindre kostnader för dig utan även bättre hälsa för både dig dina kära och din fastighet.

Lufttäthetsmätningar

Vid nyproduktion är det viktigt att låta utföra en provtryckning utav
fastigheten. Detta för att kunna upptäcka de läckage som ibland uppstår i klimatskalet. Minimerar man luftläckagen höjer man inte bara fastighetens värmekomfort. Det minskar även energiförlusten som på sikt leder till lägre uppvärmningskostnader och risker för fuktskador. Lufttäthetsmätningen utförs med hjälp utav en Blower door. Jag utför även kontroll med en värmekamera utav byggnaden vid läckagesökningen. 

Luft & Materialprover

Upplever du en påtaglig lukt i fastigheten eller upptäckt en påväxt?
Dessa problem kan bero på att fastigheten inte mår bra, vilket leder tillbaka till din hälsa och ditt välmående. Om du planerar en renovering utav en äldre byggnad är det klokt att utföra prover på bland annat asbest.Jag utför även radonmätningar.

Status & Skadekontroll

Vill du veta status på fastigheten? Låt mig utföra en statusbesiktning och svara på dina frågor. Jag har flera års erfarenheter utav  status och skadebesiktningar. Jag kontrollerar hela fastigheten eller bara delar utav den. Av mej får du en väl utförlig rapport med status på de besiktigade utrymmena samt vid behov även åtgärdsförslag.

Drönarinspektion

Genom att utföra en flyginspektion med en drönare kan jag på ett snabbt och effektivt vis flyga över en fastighet och låta inspektera tak och fasader mm. Detta ger inte bara ett större kostnadsreducerat tillväga gångsätt utan även bidrar till ett säkrare arbete att utföra uppdraget. Med drönaren får du otroliga bilder på närhåll som annars är omöjliga att fånga.

Kontakta MB Kontroll - Fukt & Luft AB

Telefon